הפילוסופיה של זכויות בע"ח | טום רגאן

מאת: טום רגאן  The Philosophy of Animal Rights 

 

לבעלי החיים הלא-אנושיים, שבני-אדם אוכלים, מבצעים עליהם ניסויים מדעיים, צדים, לוכדים ומנצלים בדרכים שונות, יש חיים משל עצמם, חיים אשר חשובים להם בנפרד מהתועלת שלהם עבורנו. הם לא רק קיימים בעולם, הם גם מודעים לו, וגם למה שקורה להם. ומה שקורה להם הוא משמעותי עבורם. לכל אחד מהם יש חיים אשר מתפתחים באופן אישי לטוב או לרע.
חיים אלה כוללים מגוון של צרכים ביולוגיים, אישיים וחברתיים. מילוי הצרכים הללו מהווה מקור להנאה, מניעתם או שיבושם – מקור לכאב. במובנים מהותיים אלו, בעלי החיים הלא-אנושיים שנמצאים במעבדות ובמשקים, למשל, הם כמו בני-אדם. וכיוון שכך, כללי האתיקה ביחס שלנו אליהם, וביחס שלנו אחד כלפי השני, חייבים להכיר באותם עקרונות מוסר בסיסיים.

 

ברמתם העמוקה ביותר, כללי האתיקה האנושיים מבוססים על ערכו הבלתי-תלוי של הפרט: ערכו המוסרי של כל אדם לא נמדד במידת היעילות של אותו אדם בקידום האינטרסים של אנשים אחרים. להתייחס אל בני-אדם בדרכים שלא מכבדות את ערכם הבלתי-תלוי זה להפר את הרובד הכי בסיסי של זכויות אדם: הזכות לכבוד.
כל מה שהפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים דורשת זה שנחשוב בהיגיון. מפני שמכל טיעון המסביר באופן מתקבל על הדעת את ערכם הבלתי-תלוי של בני-אדם, משתמע שבעלי-חיים לא-אנושיים אוחזים באותו ערך, ואוחזים בו באופן שווה. ושמכל טיעון המסביר באופן מתקבל על הדעת את הזכות של בני-אדם לכבוד, משתמע שגם בעלי-חיים לא-אנושיים אוחזים באותה זכות, ואוחזים בה באופן שווה.
לכן, זו אמת שנשים לא קיימות בשביל לשרת גברים, שחורים בשביל לשרת לבנים, העני לשרת את העשיר, או שהחלש לשרת את החזק. הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים, לא רק שמקבלת את האמיתות הללו, אלא היא אף מתעקשת עליהן ומצדיקה אותן.
אך הפילוסופיה הזו הולכת רחוק יותר. בהתעקשותה על הערך הבלתי-תלוי של בעלי-חיים לא-אנושיים והצדקתו, היא נותנת הסברים אינפורמטיביים מבחינה מדעית ולא משוחדים מבחינה מוסרית על-מנת לדחות את הקביעה שבעלי החיים האלה קיימים כדי לשרת אותנו.
ברגע שמכירים באמת הזו, קל להבין מדוע הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים הינה בלתי-מתפשרת במענה שלה לכל אחד ואחד מן העוולות שעל בעלי-חיים לא-אנושיים לסבול.
אלו לא כלובים גדולים יותר, נקיים יותר, שהצדק דורש במקרה של שימוש בבעלי-חיים לצורך מחקר, למשל, אלא כלובים ריקים; לא משקים "מסורתיים", אלא חיסול טוטאלי של כל מסחר בבשר של חיות מתות; לא ציד ומלכודות "הומאניים יותר", אלא הכחדה טוטאלית של המנהגים הברבריים האלה.
מפני שכאשר אי-צדק הוא מוחלט, על אדם להתנגד לו באופן מוחלט. לא הייתה זו עבדות "מתוקנת" שהצדק דרש, לא העסקת ילדים "מתוקנת", לא דיכוי נשים "מתוקן". בכל המקרים הללו, ביטול טוטאלי היה הפתרון המוסרי היחיד. להסדיר אי-צדק בחוק זה להאריך אי-צדק.
הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים דורשת את אותו פתרון – ביטול טוטאלי – כמענה לניצול הלא צודק של בעלי-חיים לא-אנושיים. אלו לא הפרטים של הניצול הלא צודק שצריכים להשתנות. זה הניצול הלא צודק עצמו שחייב להסתיים, בין אם זה בחווה, במעבדה או בשטחי הבר, למשל. הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים דורשת שום דבר מעבר לזה, אך גם לא תסתפק בשום דבר פחות מזה.

סיבות לזכויות בעלי-חיים וההסברים שלהם

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים רציונאלית
זה לא רציונאלי להפלות באופן שרירותי. ואפליה כנגד בעלי-חיים לא אנושיים היא שרירותית. זה לא צודק להתייחס אל בני-אדם חלשים יותר, במיוחד אל אלו הלוקים בפיגור שכלי, כאל "חפצים" או "משאבים הניתנים לחידוש" או "מודלים מחקריים" או "סחורה". לכן, זה לא יכול להיות רציונאלי להתייחס אל בעלי-חיים לא-אנושיים כאילו היו הם "חפצים", "מודלים מחקריים" וכדומה במידה והפסיכולוגיה שלהם היא עשירה לפחות, אם לא יותר, משל בני האדם האלה. לחשוב אחרת, זה לא רציונאלי.

"לתאר חיה כמערכת פיזיו-כימית עם מורכבות קיצונית, זה בלי ספק מדויק לחלוטין, רק שזה מחמיץ את עניין ה'חיות' שבחיה."
ארנסט פרידריך שומאכר

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים מדעית
הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים רוחשת כבוד למדע המצוין שיש לנו באופן כללי, ולביולוגיה המתקדמת במיוחד. האחרונה מלמדת, אם להשתמש במילותיו של דארווין, שבני-אדם נבדלים מבעלי-חיים לא-אנושיים רבים "במידה, לא בטיפוס". באשר להיכן יש למתוח את הגבול, זה ברור שבעלי החיים אשר משתמשים בהם במעבדות, מגודלים למאכל, ניצודים להנאה או נלכדים לשם רווח, למשל, שייכים למשפחה הפיסיולוגית שלנו. זוהי לא פנטזיה, זוהי עובדה, שמוכחת על-יד המדע המצוין שיש לנו.

"אין הבדל מהותי בין בני-אנוש ויונקים 'גבוהים' מבחינת כושר מנטאלי."
צ'ארלס דארווין

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים נטולת דעות קדומות
גזענים הם אנשים החושבים שבני גזעם נעלים על בני גזע אחר רק משום שהראשונים שייכים לגזע ("העליון") שלהם. סקסיסטים הם אנשים החושבים שבני מינם נעלים על בני המין האחר רק משום שהראשונים שייכים למין ("העליון") שלהם. גם גזענות וגם סקסיזם הם פרדיגמות של צרות אופק שלא מוסרי לתמוך בהן. לא קיים גזע או מין "עליון". הבדלי גזע ומין הם הבדלים ביולוגיים, לא מוסריים.
הדבר נכון באותה מידה בנוגע לסוגנות [סוגנות היא ההשקפה שבני המין של ההומו-ספיאנס (המין האנושי) נעלים על שאר המינים הביולוגיים רק משום שהם שייכים למין ביולוגי ("עליון") מסוים] מפני ששום מין ביולוגי אינו "עליון". לחשוב אחרת, זה להיות בעל דעות קדומות, לא פחות מאשר אנשים גזענים או סקסיסטים.

"אם אתה יכול להצדיק הרג לשם אכילת בשר, אתה יכול להצדיק את התנאים בגטו. אני לא מסוגל להצדיק אף אחד מהם."
דיק גרגורי

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים צודקת
צדק הוא העיקרון הרם ביותר של אתיקה. אל לנו לבצע או להרשות אי-צדק כדי להשיג תועלת אפשרית, להפר את זכויות המיעוט כדי שהרבים החזקים יצאו מורווחים. העבדות הרשתה זאת. העסקת ילדים מרשה זאת. רוב הדוגמאות של אי-צדק חברתי מרשות זאת. אבל לא הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים, שהעיקרון הרם ביותר שלה הוא זה של הצדק: לאף אחד אין את הזכות להשיג רווח על-ידי הפרת זכויותיו של האחר, בין אם ה"אחר" הוא בן-אנוש ובין אם הוא בעל-חיים לא-אנושי.

"הסיבה להתערבות משפטית לטובת ילדים חלה במידה לא פחות חזקה במקרה של עבדים חסרי מזל אלה – בעלי החיים (הלא אנושיים)."
ג'ון סטיוארט מיל

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים רחומה
חיים אנושיים מלאים ושלמים דורשים תחושות של אמפתיה וסימפתיה – במילה אחת, חמלה – עבור קורבנות אי הצדק – בין אם הקורבנות הם בני-אדם או בעלי-חיים לא-אנושיים. הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים קוראת למידה טובה של חמלה, וקבלתה מטפחת את הצמיחה של תכונה זו. הפילוסופיה הזו היא, במילותיו של לינקולן, "הדרך של בן-אדם שלם."

"הפעלת חמלה היא אולי האפשרות המרהיבה שעשויה להגן על כוכבנו הצפוף והמזוהם…"
ויקטוריה מורן

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים אינה אנוכית
הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים דורשת מחויבות לעזור לאלו אשר חלשים ופגיעים – אלו, בין אם הם בני-אדם או בעלי-חיים לא-אנושיים, החסרים את היכולת להגן על או לדבר בשם עצמם, ואשר זקוקים להגנה מפני תאוות בצע וחוסר רגישות אנושיים. הפילוסופיה הזו דורשת מחויבות זו, לא מפני שיהיה זה לטובתנו האישית לתת אותה, אלא מפני שנכון לעשות זאת. לכן, הפילוסופיה הזו קוראת לעזרה לא אנוכית, וקבלתה מטפחת את הצמיחה של תכונה זו.

"אנו זקוקים לפילוסופיה מוסרית בה רעיון האהבה, אשר היום מוזכר על-ידי פילוסופים לעתים כה נדירות, שוב יוכל להיות מרכזי."
אייריס מרדוק

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים מספקת באופן אינדיבידואלי
כל המסורות הגדולות באתיקה, גם החילונית וגם הדתית, מדגישות את החשיבות של ארבעה דברים: ידע, צדק, חמלה ואוטונומיה. הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים לא יוצאת דופן מבחינה זו. הפילוסופיה הזו מלמדת שבחירותינו צריכות להתבסס על ידע, צריכות להביע חמלה וצדק, וצריכות להיעשות באופן חופשי. זה לא פשוט להשיג תכונות אלו, או לשלוט בנטייה האנושית לחמדנות ואדישות, אך חיים אנושיים שלמים (whole) אינם אפשריים בלעדיהם. הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים קוראת להגשמה אישית של האינדיבידואל, וקבלתה מטפחת את הצמיחה של תכונה זו.

"אנושיות אינה פקודה עמומה מבחוץ, אלא דחף הפועם מבפנים; לא הקרבה עצמית, אלא הגשמה עצמית."
הנרי סולט

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים מתקדמת מבחינה חברתית
המכשול הגדול ביותר לשגשוג החברה האנושית הוא הניצול של בעלי-חיים לא-אנושיים בידי האדם. זה נכון במקרה של דיאטות המזיקות לבריאות, של ההסתמכות העיוורת אחר "המודל החייתי" במדע, ושל צורות רבות אחרות בהן מתקיים ניצול בעלי-חיים. וזה לא פחות נכון כאשר מדובר למשל בחינוך ובפרסום, מה שעוזר להקהות את נפש האדם לדרישות של הגיון, הגינות, חמלה וצדק. בכל הצורות האלה (ועוד), אומות נשארות עמוק מאחור כיוון שהם נכשלות לשרת את טובתם האמיתית של אזרחיהם.

"גדולתה של אומה וקדמתה המוסרית נמדדות ביחסה לבעלי החיים."
מהטמה גאנדי

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים נבונה מן ההיבט הסביבתי
הגורם העיקרי להתדרדרות הסביבתית, כולל אפקט החממה, זיהום מים והאובדן הן של קרקעות ראויות לעיבוד והן של קרקע עילית, למשל, ניתן לאיתור בניצול בעלי החיים. תבנית זו קיימת לאורך מגוון הבעיות הרחב בתחום הסביבתי, החל מגשם חומצי והשלכת פסולת רעילה לים ועד זיהום האוויר והרס הסביבה הטבעית. בכל המקרים הללו, לפעול על-מנת להגן על החיות המושפעות מהדבר (שאחרי הכל, הן הראשונות לסבול ולמות מהמפגעים הסביבתיים האלה), זה לפעול על-מנת להגן על כדור הארץ.

"כל עוד לא נבסס יחס של קרבה בין המינים הביולוגיים שלנו לבין חברינו בני התמותה החולקים איתנו את השמש והצל של החיים על הכוכב מלא הייסורים הזה, אין תקווה למינים אחרים, אין תקווה לסביבה ואין תקווה לעצמנו."
ג'ון ויין טייסון

 

הפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים שוחרת שלום

"אם, באמצעות נס כלשהו שיקרה במהלך כל המאבק שלנו, לא תתחולל שואה גרעינית על כדור הארץ, רק צדק לכל יצור חי יציל את המין האנושי."
אליס ווקר

 

סיבות נגד זכויות בעלי-חיים והתשובות אליהם

אתם משווים בין בעלי-חיים לבני-אדם כאשר, למעשה, בני-אדם ובעלי-חיים נבדלים לאין שיעור.
אנחנו לא אומרים שבני-אדם ובעלי-חיים לא אנושיים שווים בכל מובן. אנחנו לא אומרים למשל שכלבים וחתולים יכולים לפתור בעיות מתמטיות, או שחזירים ופרות נהנים משירה. מה שאנחנו כן אומרים הוא שכמו בני-אדם, בעלי-חיים לא-אנושיים רבים הם ישויות פסיכולוגיות החוות את החיים באופן עצמאי. במובן זה, אנחנו והם אותו הדבר. לכן במובן זה, למרות ההבדלים הרבים בינינו, אנחנו והם שווים.

"כל הטענות להוכחת עליונות האדם אינן יכולות לשנות עובדה אחת ברורה: בסבל, כל בעלי החיים שווים."
פיטר סינגר

 

אתם אומרים שלכל אדם ולכל בעל-חיים לא-אנושי יש את אותן זכויות, שזהו דבר מגוחך. תרנגולות לא יכולות להצביע, וגם לחזירים לא יכולה להיות הזכות להשכלה גבוהה.
אנחנו לא אומרים שלבני-אדם ולבעלי-חיים לא-אנושיים יש תמיד את אותן זכויות. אפילו לא לכל בני האדם יש את אותן זכויות. לאנשים עם פיגור שכלי חמור, למשל, אין את הזכות להשכלה גבוהה. מה שאנחנו כן אומרים הוא שאנשים אלו ואנשים אחרים חולקים זכות מוסרית בסיסית עם בעלי-חיים לא-אנושיים – דהיינו, הזכות לכבוד.

"גורלה של כל אמת להיות מושא ללעג כאשר מהללים אותה בפעם הראשונה."
אלברט שוויצר

 

אם לבעלי-חיים יש זכויות, אז גם לצמחים, שזהו דבר מגוחך.
רבים מבעלי החיים הם כמונו: יש להם נפש משל עצמם. לכן, כמונו, לבעלי-חיים אלו יש את הזכות לכבוד. מצד שני, אין לנו שום סיבה, ובטח שלא אחת מדעית, להאמין שלגזרים ולעגבניות יש פסיכולוגיה. כמו כל שאר הירקות, גזרים ועגבניות הם חסרים כל דבר הדומה למוח או למערכת עצבים מרכזית. כיוון שהם לוקים במובנים אלו, אין שום סיבה לחשוב על ירקות כעל ישויות פסיכולוגיות עם יכולת לחוות הנאה או כאב. אלו הן הסיבות המאפשרות לאדם לאשר באופן רציונאלי זכויות במקרה של בעלי-חיים ולדחות אותן במקרה של ירקות.

"הטיעון לזכויות בעלי-חיים תלוי ביכולת החישה."
אנדרו לינזי

 

היכן אתם מותחים את הגבול? אם ליונקי-על ומכרסמים יש זכויות, אז גם לחיידקים ופטריות יש, דבר שהוא מגוחך.
לעתים תכופות לא קל לדעת היכן בדיוק "למתוח את הגבול". למשל, אנחנו לא יכולים לומר בדיוק באיזה גיל אדם חייב להיות בשביל להיות זקן, או באיזה גובה אדם חייב להיות בשביל להיות גבוה. לעומת זאת, אנחנו כן יכולים לומר, בוודאות, שאדם בן שמונים ושמונה הוא זקן, ושאדם אחר שגובהו שני מטרים ועשרה ס"מ הוא גבוה. באותה מידה, אנחנו לא יכולים לומר היכן בדיוק יש למתוח את הגבול כאשר מדובר באותם בעלי-חיים בעלי פסיכולוגיה. אולם אנחנו כן יכולים לומר, בוודאות מוחלטת, שלא משנה היכן אדם מותח את הקו על-בסיס מדעי, יונקי-על ומכרסמים הם בצד אחד שלו (הצד הפסיכולוגי), בעוד חיידקים ופטריות בצדו השני – מה שלא אומר שמותר לנו לחסל אותם ללא מחשבה.

"ביחסים של בני-אדם עם בעלי-חיים, עם פרחים, עם כל צורות הבריאה, קיים מוסר שלם וגדול שעד כה כמעט ולא נראה."
ויקטור הוגו

 

בעלי-חיים לא מכבדים את הזכויות שלנו. לכן, גם לבני-אדם אין מחויבות לכבד את הזכויות שלהם.
קיימים הרבה מצבים בהם אינדיבידואל בעל זכויות לא מסוגל לכבד זכויות של אחרים. הדבר נכון לתינוקות, ילדים צעירים, ובני-אדם החולים או חלשים בנפשם. במקרה שלהם, אנחנו לא אומרים שזה בסדר גמור להתייחס אליהם בחוסר כבוד בגלל שהם לא מכבדים את הזכויות שלנו. להפך, אנחנו מכירים בכך שמחובתנו להתייחס אליהם בכבוד, למרות שלהם אין חובה להתייחס אלינו באותה דרך.
מה שנכון למקרים בהם מעורבים תינוקות, ילדים ושאר בני האדם שצוינו, אינו פחות נכון במקרים בהם מעורבים בעלי-חיים לא-אנושיים, בהנחה שלבעלי החיים האלו אין חובה לכבד את הזכויות שלנו. אולם הדבר לא מוחק אם מצמצם את חובתנו לכבד את שלהם.

"יבוא היום בו אנשים כמוני יתייחסו לרצח של בעלי-חיים (לא אנושיים) כפי שהם היום מתייחסים לרציחתם של בני-אדם."
ליאונרדו דה-וינצ'י

 

אלוהים העניק לבני האדם ריבונות על בעלי-חיים לא-אנושיים. זו הסיבה שבאפשרותנו לעשות להם כרצוננו, כולל לאכול אותם.
לא כל הדתות מציגות את בני האדם כבעלי "ריבונות" על בעלי-חיים לא-אנושיים, ואפילו באלה שכן, הרעיון של "ריבונות" צריך להתפרש כאפוטרופסות לא-אנוכית, לא כסמכות אנוכית. על בני-אדם לאהוב את כל הבריאה כפי שאלוהים אהב כשברא אותה. אם היינו אוהבים את בעלי החיים היום באופן שבו בני האדם אהבו אותם בגן-עדן, לא היינו אוכלים אותם. אלו המכבדים את הזכויות של בעלי החיים, מתחילים במסע חזרה אל עדן – מסע אל עבר אהבה הולמת לבריאת האלוהים.

"ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ , זורע זרע: לכם יהיה לאוכלה."
בראשית א, 29

 

רק לבני-אדם יש נשמות נצחיות. זה נותן לנו את הזכות להתייחס לבעלי-חיים לא-אנושיים כרצוננו.
דתות רבות מלמדות שלכל בעלי החיים, לא רק לבני-אדם, יש נשמות נצחיות. אולם, גם אם רק בני-אדם הם בני-אלמוות, זה רק מוכיח שאנחנו חיים לנצח בעוד בעלי-חיים לא-אנושיים לא. עובדה זו (במידה והיא אכן עובדה) רק מעלה, ולא מפחיתה, את המחויבות שלנו להבטיח שאלה – החיים היחידים שיש לבעלי-חיים לא-אנושיים – יהיו ארוכים וטובים ככל האפשר.

"אין דת ללא אהבה, ואנשים יכולים לדבר כמה זמן שמתחשק להם על הדת שלהם, אך אם היא לא מלמדת אותם להיות טובי-לב ואדיבים לבעלי-חיים לא-אנושיים, כמו גם לבני-אדם, היא פשוט בלוף."
אנה סיוול

 

אם אנחנו מכבדים את הזכויות של בעלי החיים, ולא אוכלים או מנצלים אותם בדרכים אחרות, אז מה אנחנו אמורים לעשות עם כולם? תוך זמן קצר הם יתרוצצו בתוך הרחובות והבתים שלנו.
איפשהו בין 4 ל-5 מיליארד בעלי-חיים מגודלים ונשחטים למאכל כל שנה רק בארה"ב. הסיבה למספר המדהים הזה היא פשוטה: יש צרכנים אשר אוכלים כמויות גדולות מאד של בשר בעלי-חיים. אספקת בעלי החיים עונה לדרישת הקונים.
כשהפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים תנצח, לעומת זאת, ואנשים יהיו טבעונים, אל לנו לחשוש מפני מיליארדי פרות וחזירים רועים באמצע הרחובות או הסלון שלנו. ברגע שהתמריצים הכלכליים לגידול מיליארדי בעלי החיים האלו יתנדף, פשוט לא יהיו מיליונים של בעלי-חיים כאלו. ואותה סיבה נכונה גם עבור מקרים אחרים – למשל, במקרה של בעלי-חיים המגודלים לשם מחקר. כשהפילוסופיה של זכויות בעלי-חיים תנצח, והשימוש בבעלי החיים האלו יפסק, התמריץ הכספי לגידול מיליונים מהם גם כן יפסק.

"החטא החמור ביותר כלפי בעלי החיים אינו השנאה כלפיהם, אלא האדישות כלפיהם. זו התמצית של חוסר אנושיות."
ג'ורג' ברנארד שואו

 

אפילו אם לבעלי-חיים לא-אנושיים יש זכויות מוסריות שיש להגן עליהם, יש דברים חשובים יותר שדורשים את תשומת ליבנו – רעב עולמי והתעללות בילדים, למשל, אפרטהייד, סמים, אלימות כלפי נשים ומצוקת חסרי הבית. לאחר שנדאג לבעיות הללו, אז נוכל לדאוג לזכויות בעלי-חיים.
התנועה לזכויות בעלי-חיים מהווה חלק, ולא משהו נפרד, מתנועת זכויות האדם העולמית. אותה פילוסופיה המתעקשת להגן על זכויותיהם של בעלי-חיים לא-אנושיים מתעקשת להגן גם על זכויותיהם של בני-אדם.
יתר על כן, ברמה המעשית, הבחירה העומדת בפני אנשים אינה בין לעזור לבני-אדם לבין "לא לפגוע" בבעלי חיים. אדם יכול לעשות את שניהם. למשל, אנשים אינם צריכים לאכול בעלי-חיים על-מנת לעזור לחסר-בית יותר מאשר הם צריכים להשתמש במוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי-חיים על-מנת לעזור לילדים.

"אני בעד זכויות בעלי-חיים כמו גם זכויות אדם. זו הדרך של בן-אדם שלם."
אברהם לינקולן