איך אפשר לדעת אם חיות מרגישות כאב?

היצור היחיד שכל אחד מאיתנו יכול לדעת בוודאות לגביו אם הוא מרגיש כאב הוא – הוא עצמו. לגבי כל היתר אנו למעשה עושים הערכה, ומניחים שהם מרגישים כאב, מתוך נקודות דמיון בינינו.
כשאני מרגיש כאב, מידע מנקודת הפגיעה עובר במערכת העצבים שלי למוח ולכן אני מרגיש כאב. כשאני מרגיש כאב אני מראה סימני מצוקה וחיוויי כאב (בכי, ניסיון לברוח וכו').
כאשר אנו רואים חיוויים דומים ממישהו אחר, נניח, מתוך הגיון גרידא, שהוא סובל מכאב גם כן. אם יש לו מוח ומערכת עצבים כשלנו – הרי שיסופק מכך גם הכרח מדעי שיש לו את היכולת לסבול מכאב.
לכן, אך סביר לא לנהוג באלימות כלפי השכן, החנווני, והגנן, בדיוק כפי שאך סביר שלא לנהוג באלימות כלפי כלבים, חתולים, פרות ודגים – בכולם נצפית תגובה אופיינית לכאב כאשר הם נפגעים, ולכולם יש מוח ועצבים.
ההנמקה האבולוציונית להימצאו של כאב, כמו גם המערכות הפיסיולוגיות הממלאות את הפונקציות שיוצרות את חוויית הכאב, משותפת לכל בעלי החיים. מכל בחינה מדעית שהיא, מתבקש שבעלי חיים חווים כאב כמו גם בני אדם.